Uppror mot den syndige makthavaren

Fråga: Är makthavarnas stora synder en korrekt orsak till uppror mot dem?

Svar: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lade en gräns till det när han nämnde makthavarna som kommer att skjuta upp på bönerna. Följeslagarna sade:

”Skall vi inte kriga mot dem?”

Då sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Nej, inte så länge de förrättar bönen med er.”

Oavsett vilka synder makthavaren gör, så länge det inte är otro, måste man lyda honom. Det är inte tillåtet att göra uppror mot honom på grund av de stora nackdelarna som upproret bidrar med som säkerhetsbrist, blodgjutning och missbrukat maktinnehav. Man skall ha tålamod med honom. Han skall rådas, även om han har brister, så länge bristerna inte är otro. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”… förutom om ni ser en klar otro som ni har bevis för från Allâh.”

Det är alltså inte tillåtet att göra uppror mot honom på grund av hans synder så länge de inte utgör otro. Däremot skall han rådas. Man skall förklara sanningen för honom och ha tålamod med honom på grund av de väldiga fördelarna som finns med att lyda honom.