Upprepning av upprepat böneutrop

al-Bukhârî sade:

7 – Kapitel om vad som sägs när böneutroparen hörs

611 – ´Abdullâh bin Yûsuf berättade för oss: Mâlik underrättade oss, från Ibn Shihâb, från ´Atâ’ bin Yazîd al-Laythî, från Abû Sa´îd al-Khudrî som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

När ni hör böneutropet skall ni säga det böneutroparen säger.”

Hans ord omfattar tillsynes det hörda böneutropet ehuru det skulle lyda upprepande gånger. Så sade de lärda: Man skall upprepa böneutroparen en andra, tredje och fjärde gång så länge bönen han kallar till inte har betts, ty i så fall har böneutropet tappat dess betydelse.

Men hadîthen är tillsynes allmän. Den är oinskränkt ändock du har bett. Plus att det handlar om erinran som människan belönas för.