Upprepning av radiosänt böneutrop

Fråga: Skall muslimen som hör böneutropet i radio upprepa det?

Svar: Ja, om det är direktsänt. Och om det är inspelat, så skall han inte göra det.