Upprepning av radiosända böneutrop

al-Bukhârî sade:

8 – Kapitel om åkallan i samband med böneutropet

614 – ´Alî bin ´Ayyâsh berättade för oss: Shu´ayb bin Abî Hamzah berättade för oss, från Muhammad bin al-Munkadir, från Djâbir bin ´Abdillâh som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som säger när han hör böneutropet:

اللَّهُمَّ ربَّ هَذه الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ والصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّداً الوسيلة والْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَاماً محموداً الذي وَعَدْتَهُ

”Allâh, Herren av detta fullkomliga kall och denna upprättade bön! Skänk Muhammad Wasîlah, den upphöjda ställningen över alla andra skapelser och den höga nivån. Skänk honom Den berömvärda positionen som Du har lovat honom”

får min medling på Domedagen.”

Böneutropet kan uppfattas med hjälpmedel och utan hjälpmedel. Den som hör ett böneutrop via högtalare eller direktsändning i radio, upprepar det. Han skall däremot inte upprepa ett inspelat böneutrop, ty det är enkom återberättelse av en tidigare röst och inget böneutrop. Således är det ogiltigt att kalla till bön via inspelade böneutrop. Syftet är ju inte att böneutrop bara skall lyda; syftet är att dyrka Allâh med det. Det bevisas av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”När bönen går in, kallar någon av er.”1

Måhända spelades kassettbandet in flera år sedan.

1al-Bukhârî (628) och Muslim (674).