Upprepning av böneutrop i TV och radio

Fråga: Skall böneutropet i radio eller teve upprepas?

Svar: Om det är direktsänt skall det upprepas utifrån profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) allmänna ord:

När bönen går in, kallar någon av er.”1

De lärde (rahimahumullâh) säger dock att det inte skall upprepas om bönen har betts.

Om böneutropet är inspelat och inte i tid så skall det inte upprepas. Ty det är inget riktigt böneutrop.

1al-Bukhârî (628) och Muslim (674).