Upprepning av bönekall i radio

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (36)

Fråga: Är det rekommenderat att upprepa bönekall som lyder i radio?

Svar: Ja, det är bra och erinran av Allâh (´azza wa djall). Upprepa och åkalla därefter. Det vill säga om bönekallet är direkt och inte inspelat.