Upprepat böneutrop under Qur’ân-läsning och naturligt behov

Skall man pausa Qur’ân-läsningen för att säga efter böneutroparen? Det skall tvivelsutan göras. Läsaren går ju inte miste om sin Qur’ân-läsning om han pausar medan böneutropet är tillfälligt.

Enligt de lärde skall personen som uträttar naturligt behov och hör böneutrop inte repetera det. Skall han ta igen det efteråt? Det beror på den gångna tiden; är avbräcket kort, tar han igen det, och är det långt, tar han inte igen det.