Upprepat böneutrop under bön

Skall den bedjande upprepa böneutropet? Enligt den korrekta åsikten skall han inte göra det eftersom det distraherar bönen. Det kan inte motargumenteras med att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde personen som lider av tvångstankar i bönen att be om Allahs skydd mot Satan1 eller att han godkände Mu´âwiyah bin al-Hakam som lovade Allah efter att ha nyst i bönen2, ty det rör sig om ett enda ord som saknar inverkan. Men personen som säger efter böneutroparen kommer att säga många ord varför han distraheras från bönen.

Shaykh-ul-Islâm anser att all skälig erinran, som i samband med böneutrop, nysning och tvångstankar, får läsas i bönen. Den korrekta åsikten är dock att inget som distraherar bönen skall sägas.

1al-Bukhârî (1199) och Muslim (538).

2Muslim (2203).