Upprepat böneutrop i bönen

Publicerad: 2013-01-26
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)
Källa: al-Mughnî (2/88)

 

Om man hör böneutropet under tiden man läser, avbryter man läsningen och säger det böneutroparen säger. Ty böneutropet kommer att ta slut till skillnad från läsningen.

Skulle man däremot höra det under bönen, låter man bli att upprepa det för att inte sysselsätta sig med någonting obehörigt i bönen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skall ha sagt:

“Det finns en sysselsättning i bönen.”

Bönen är däremot giltig om man skulle upprepa det då det enkom rör sig om upprepad erinran. Det enda undantaget är frasen:

حَيَّ عَلى الصلاةِ

”Kom till bönen.”