Upprepat böneutrop efter bönen

Fråga: Jag som är i Riyâdh lyssnar ibland till direktsänt böneutrop från Haram. Detta händer efter att vi har bett. Skall jag upprepa böneutropet och belönas jag för det?

Svar: Ja. Du påminner dig om Allâh. Fastän du har bett skall du upprepa det om du hör det.