Upprepad ´umrah för den döde

Fråga: Efter att en person hade utfört ´umrah åkte han till Tâ’if för att göra en sak. Därefter ville han återvända för att göra ´umrah för en död människa. Får han göra det?

Svar: Det är inga problem. Om en person gör ´umrah och sedan åker till Tâ’if eller Djuddah för att ta hand om något för att därefter vilja göra ´umrah för en död människa, så är det okej.

Fråga: Även om det upprepas fyra eller fem gånger om året?

Svar: Även om det upprepas. Det är inga problem. Det han inte får göra om han befinner sig i Makkah är att åka ut till Tan´îm och gå in i ihrâm därifrån för att göra ´umrah. Det är det han inte får göra.