Upprepad tvagning på grund av tvångstankar

Fråga: Jag tvagar mig alltid minst fem gånger inför varje bön av den anledningen att jag betvivlar mitt rena tillstånd. Vad anser ni är lösningen?

Svar: Jag anser att lösningen ligger i att den här kvinnan påminner sig mycket om Allâh, söker Hans skydd mot den fördömde Satan och ignorerar det hon har gjort efter att handlingen har utförts. Efter att hon har tvagat sig en gång skall hon inte upprepa tvagningen oavsett vilka tvivel och tvångstankar hon får för sig. Gör hon det finns det risk att hon börjar tvivla på sin bön, sin tro och sin islam. Det är väldigt skadligt och farligt. Hon är skyldig att påminna sig mycket om Allâh, be om Hans skydd mot den fördömde Satan när detta händer och ignorera sin handling efter att ha gjort den.