Upprepad Istikhârah för ett och samma ändamål

Fråga: Vad är domen för att be Istikhârah upprepande gånger för ett och samma ändamål?

Svar: Det är okej. Om du ber och tillber utan att något klargörs för dig får lov att be och tillbe igen till dess att något klargörs för dig. Upprepa Istikhârah.