Upprepad fredagsbön pga. platsbrist

Fråga: I min stad bes fredagsbönen två gånger om dagen, ty moskén är liten och muslimerna har ingen annan moské. Är det tillåtet?

Svar: Det är problematiskt. De får be på en annan plats i staden. De får dela upp sig i två delar. De får avlägsna sig från den första platsen och hitta en ny plats som de får hyra eller hitta en annan lösning. Jag kan inte se det vara tillåtet att be fredagsbönen två gånger på en och samma plats.