Upprepa al-Fâtihah bakom en långsam imam

Publicerad: 2011-07-02
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/node/5412

 

Fråga: Kan jag upprepa al-Fâtihah om imamen läser långsamt de två sista Rak´ât?

Svar: Nej. En pelare skall inte upprepas. al-Fâtihah upprepas inte i en och samma Rak´ah. Antingen är du tyst, läser Dhikr som ”Subhân Allâh” och ”Lâ ilâha illâ Allâh” eller också tillber du Allâh och ber Honom om förlåtelse. Det är tillåtet.