Uppmuntring till frånskild kvinna

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Ahkâm min al-Qur’ân al-Karîm (2/139)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

”Skilsmässa gäller två gånger; därefter skall makarna återuppta samlivet i hedersamma former eller äktenskapet upplösas i godo.”1

Mannen som skiljer sig är ålagd att antingen ta tillbaka sin hustru och leva med henne i hedersamma former, eller också skilja sig från henne på ett fint sätt. Däri finns en anvisning om att den man som väljer att gå skilda vägar från sin hustru ska se till att behandla henne väl genom att uppmuntra henne med gåvor, pengar och dylikt.

12:229