Upplyftning av händer under begravningsbönens Takbîr

Fråga: Finns det bevis för upplyftning av händer i samband med varje Takbîr under begravningsbönen?

Svar: Ja. Följeslagarna och Salaf gjorde så. Det hör till Takbîrs etiketter. Det finns bevis för upplyftning av händer under obligatoriska och frivilliga böner – och denna bön är som de.