Upplyfta händer till Takbîrât i ´Îd-bönen

Författaren sade om Takbîrât i ´Îd-bönen:

”Det är Sunnah att lyfta på händerna till varje Takbîr.”

Det korrekta är att det inte alls är Sunnah. Ty det har inte bekräftats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Bara för att handlingen har rapporterats från ´Umar och Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) så betyder det inte att den är Sunnah. Ser du inte att författaren har samma åsikt som jag om Takbîrât i begravningsbönen och att han brukar samma argument som jag, trots att det har rapporterats autentiskt att Ibn ´Umar lyfte på händerna? Om hans handling gör det till en Sunnah så får han säga detsamma om båda handlingarna. Annars får han säga att varken den ena eller den andra handlingen är föreskriven, vilket är korrekt. Detta gäller framför allt med tanke på att rapporteringarna från ´Umar och hans son i ämnet inte är autentiska. ´Umars rapportering rapporteras av al-Bayhaqî med en svag berättarkedja. Vad Ibn ´Umars rapportering beträffar, så har jag inte hittat den. Dock sade Mâlik (rahimahullâh):

”Jag har inte hört något om det.”1

1Se ”al-Irwâ’” (640).