Upplyfta händer i begravningsbön

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/474)

661 – Jag frågade min fader om begravningsbönen och sade:

Ska händer lyftas upp i samband med varje Takbîr?”

Han svarade:

Ja. Det rapporteras från Ibn ´Umar1.”

Jag sade till min fader:

Han ska ta upp händerna i samband med varje Takbîr.”

1´Abdur-Razzâq (6360) och Ibn Abî Shaybah (3/296).