Upplyfta händer i åkallan

Fråga: Vad är domen för att lyfta på händerna i åkallan efter frivillig bön?

Svar: Det är Sunnah att lyfta på händerna i åkallan. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade göra det, efter frivillig bön och annars. Man skall dock inte ta upp händerna efter obligatorisk bön. Det är som sagt harmlöst att göra det efter frivillig bön.