Upplyft hand mot Svarta stenen

Fråga: Är det en eller två händer som tas upp i samband med Tawâfs inledning?

Svar: Då man pekar mot Svarta stenen är det bara höger hand som ska lyftas upp.