Upplöst Witr

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/305-306)

432 – Jag frågade min fader om upplöst Witr. Han svarade:

Jag är inte förtjust i det. ´Â’ishah föraktade det, och jag föraktar det.”

433 – Jag frågade min fader hur Witr löses upp. Han svarade:

Genom att be Witr och sedan be Witr en gång till så att de två Witr blir jämnt antal tillsammans. På sätt löses Witr upp. Eller att man ber Witr, lägger sig och sedan vaknar och ber Witr igen så att de två Witr blir jämnt antal tillsammans. Jag tycker inte om att man gör så. Visserligen rapporteras det att Ibn ´Abbâs och Usâmah tillät det, men det rapporteras också att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Witr skall inte bes två gånger under en natt.”1

1Ahmad (4/22), Abû Dâwûd (1439), at-Tirmidhî (470), an-Nasâ’î (3/229-230) och Ibn Khuzaymah (2/156).