Upphöjt pekfinger i samband med trosbekännelsen

Fråga: Jag ser många människor peka med pekfingret när de uttalar trosbekännelsen. Är det föreskrivet?

Svar: Ja. Det syftar på Tawhîd. Det är föreskrivet.