Upphävelse i Qur’ânen

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (1/103-104)

Allâh (´azza wa djall) sade:

مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Varje vers som Vi upphäver eller överlämnar åt glömskan ersätter Vi med en bättre eller en lika god. Vet du inte att Allâh har allt i Sin makt?”1

Avgudadyrkarna sade:

Muhammad befaller sina följeslagare en sak för att därefter förbjuda dem samma sak och befalla dem dess motsats. Han gör det på eget initiativ. Han säger en sak idag och tar tillbaka den imorgon.”

Som Allâh (ta´âlâ) sade:

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ

Och när Vi låter ett budskap ersättas av ett – Allâh är väl medveten om vad Han uppenbarar, steg för steg – säger de: ”Detta har du själv satt samman!” Nej, de flesta av dem vet inte!”2

Då uppenbarade Han (ta´âlâ):

مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Varje vers som Vi upphäver eller överlämnar åt glömskan ersätter Vi med en bättre eller en lika god. Vet du inte att Allâh har allt i Sin makt?”

I denna versen klargjorde Han (ta´âlâ) visdomen i upphävandet.

Ordet (النسخ) kan för övrigt betyda två saker. En är förflyttning och kopiering. Exempelvis kopieras en skrift från en plats till en annan. Ur den synvinkeln är hela Qur’ânen kopierad eftersom den har kopierats från Bevarade tavlan. En annan betydelse är upphävelse. Exempelvis säger man att solen häver skuggan, det vill säga raderar den. Ur den synvinkeln är vissa delar i Qur’ânen upphävande medan andra är upphävda. Det är den andra betydelsen som avses i denna versen.

Upphävelse i Qur’ânen kan förekomma på flera sätt:

1 – Texten förblir och domen upphävs, som testamente till släktingar, ett års sorgetid, underlättnad i strid och prövning av kvinnor. Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade om Hans (ta´âlâ) ord:

مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ

Varje vers som Vi upphäver…”

Vi behåller dess text men ändrar dess dom.”

2 – Texten raderas och domen förblir, som stening.

3 – Bådadera raderas ur både Qur’ân-kopior och minnen. Abû Umâmah bin Sahl bin Hunayf berättade att en grupp följeslagare vaknade en natt för att läsa en viss sura varpå de bara förmådde att läsa:

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

I Allâhs, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn.”

Nästa morgon gick de till Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för att underrätta honom om det, varvid han sade: ”Den surans läsning och domar har lyfts upp.”

Det sägs att suran al-Ahzâb var lika lång som al-Baqarah varefter merparten av dess text och domar hävdes.

När det kommer till upphävelse av domar kan det hända att en dom hävs och ersätts med en annan, som ändring av böneriktningen från Jerusalem till Ka´bah, testamente till släktingar hävdes med arv, ett års sorgetid hävdes med fyra månader och tio dagar och en tiondels armés motstånd hävdes med en hälfts motstånd. En dom kan också upphävas utan att ersättas med en annan, som prövning av kvinnor. Därtill tillämpas upphävelse bara på påbud och förbud och inte på besked.

12:106

216:101