Upphängda hadîther för minnets skull

Fråga: Är det tillåtet att hänga upp hadîther på väggen för att memorera och läsa dem lättare?

Svar: Nej. Det utsätter dem för nedvärdering. Måhända faller de eller blir dammiga. Häng inte upp dem på väggen. Låt dem vara i böckerna, läs dem och praktisera dem.