Upphängda böner på väggen

Fråga: Vad är domen för att hänga upp [oklart ljud] som inte består av Qur’ânen?

Svar: De lärda har två åsikter i frågan: tillåtet och föraktfullt. Jag anser att det är föraktfullt eftersom det hör till amuletter ehuru de består av Qur’ân-verser eller Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) böner. Det som får mig att tycka så är två orsaker:

1 – Det hör inte till Salafs praxis.

2 – Det finns en sorts beroende av dessa böner och amuletter istället för användning av exorcism som är Sunnah; en person skall exorcisera sig själv eller andra. Den som lägger sådana böner i en amulett kommer att förlita sig på den istället för att exorcisera sig själv.

Baserat på dessa två orsaker anser jag det vara föraktfullt att hänga upp det omnämnda.