Uppfyll din ed

Imâm Abûl-Husayn Muhammad bin Abî Ya´lâ al-Hanbalî (d. 526)

Tabaqât-ul-Hanâbilah (2/192-193)

al-Fadhl sade:

”Jag frågade Abû ´Abdillâh om Ibn Shubrumahs rapportering från ash-Sha´bî: En man kom till ash-Sha´bî och sade till honom att han hade avlagt en ed att skilja sig från sin hustru. Då sade ash-Sha´bî till honom: ”Uppfyll din ed.” Jag frågade Abû ´Abdillâh: ”Har du den åsikten?” Han svarade: ”Nej, vid Allâh.”