Uppfostrans tuktan är föreskriven

Fråga: Är det tillåtet att slå barnet om det inte har memorerat något ur Qur’ânen eller hadîtherna?

Svar: Det är okej om slaget är utav uppfostrande syfte. Slaget skall vara utav uppfostrande syfte. Det är föreskrivet att uppfostraren slår. Slaget skall dock inte vara skadligt så att det slår upp skinnet eller bryter något ben. Slaget skall vara uppfostrande för barnets bästa. Därför sade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Beordra era barn att be när de är sju år och slå dem på grund av det när de är tio år.”

Det är med uppfostrande och undervisande motiv.