Uppfostra och forma barnen när de är små

Fråga: Min son förtalar mig ibland och låter ibland bli att förrätta bönen. Jag klarar inte av att handskas med honom. Skall jag be mot honom med tanke på att han säger att jag får be vad jag än vill mot honom. Vad råder ni oss?

Svar: Bröder! De flesta föräldrar försummar sina barn. De uppfostrar inte dem. [Oklart ljud]. De väntar med att uppfostra dem tills de blir stora. Det är fel. Du skall uppfostra och forma honom från början och uppfostra honom utmed religionen och befalla honom slå vakt om bönen:

”Befall era barn att förrätta bönen när de är sju år och slå dem för den när de är tio år och skilj deras madrasser åt.”

Att vänta tills de blir stora är svårt. Du kommer inte klara av det. Men om du uppfostrar barnet från första början och är med det, vägleder Allâh (´azza wa djall) det. Ty du har gjort vad som krävs.

Be inte nu mot honom. Be Allâh vägleda honom. Allâh är nära och besvarar böner. Be Allâh vägleda honom i stället för att be mot honom.