Uppfostra barnen islamiskt från barnsben

Fråga: Hur får man barnen att be och fasta för Allâhs sak och inte som en vanesak?

Svar: Du är skyldig att uppfostra dem att be, dyrka och söka nyttiga kunskap redan när de är små. Lämna talet om vanesak. Gör vad du är beordrad:

”Befall era barn att förrätta bönen när de är sju år och slå dem för den när de är tio år och skilj deras madrasser åt.”

Gör du så kommer Allâh (djalla wa ´alâ) att underlätta det och få det till en dyrkan. De kommer att känna sig bekväma med det och låta det vara en dyrkan.