Uppfödning av fåglar och andra djur

Fråga: Jag tycker om husdjur som fåglar och annat. Jag upplever dock starka motsättningar från min familj som säger att husdjur är förbjudna, föraktfulla och så vidare och menar att de är olycksbådande och att de orsakar fattigdom i hemmet. Vad är rätt i frågan?

Svar: Jag känner inte till att det skall vara något problem att ha fåglar, kycklingar eller duvor som husdjur. Det är precis som att uppföda får. Det är harmlöst. Att de är onda eller olycksbådande är ett grundlöst påstående. Det är som sagt harmlöst. Fåglar som Allâh har tillåtit, såsom duvor och kycklingar, är tillåtna att uppföda därhemma och gagnas av dem i form av handel och förtäring. Detsamma gäller uppfödning av kaniner, får, kameler och kor så länge de inte är besvärliga. Handlingen är harmlös om fåglarna inte stör grannarna.