Uppdelningen av nätter för personen som gifter sig med en andra fru

Fråga: Om mannen gifter sig med en oskuld kvinna tillbringar har sju nätter i rad med henne. Om hon inte är oskuld tillbringar han tre nätter i rad med henne. Under denna tid går han inte till moskéerna för att förrätta bönen. Finns det något i Sunnah om att inte gå till moskén för att be?

Svar: Om han gifter sig med en andra fru som är oskuld, tillbringar han sju nätter i rad med henne. Därefter fördelar han nätterna jämnt. Om hon inte är oskuld, tillbringar han tre nätter i rad med henne. Om hon vill att han tillbringar sju nätter i rad med henne, får han göra det förutsatt att han sedan tillbringar sju nätter i rad med de andra. Grunden till detta är Abû Qulâbahs rapportering från Anas (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

”Det hör till Sunnah att en man som gifter sig med en andra kvinna som är oskuld att han tillbringar sju nätter i rad med henne för att sedan fördela nätterna. Om han gifter sig med en andra fru som inte är oskuld tillbringar han tre nätter i rad med henne för att sedan fördela nätterna.”

Abû Qilâbah sade:

”Om jag hade velat hade jag sagt att Anas citerade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”

Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tillbringade tre nätter med henne och sade:

”Din familj tar inte lätt på dig. Om du vill att jag tillbringar sju nätter i rad med dig gör jag det. Om jag tillbringar sju nätter i rad med dig gör jag så med mina andra kvinnor.”

Rapporterad av Muslim.

Det är inte tillåtet för den nygifte att låta bli att be i samling i moskén oavsett om kvinnan är oskuld eller inte bara för att han är nygift. Det finns inget bevis för det. Det finns inget i de två hadîtherna som gör anspråk på det.