Uppdelad Mushaf skall behandlas som en hel Mushaf

Fråga: Mushaf finns även uppdelad i separata volymer, varje del (جزء) ur Qur’ânen för sig. Skall även dessa volymer behandlas som en enda Mushaf i den bemärkelsen att de inte får vidröras utan tvagning eller införas i WC?

Svar: De lärda säger att en Mushaf behöver inte vara hel för att räknas som en Mushaf. Det räcker med en enda sida för att den skall få en hel Mushafs dom; det är inte tillåtet för den orene att vidröra den eller medtaga den till WC.

Detta gäller dock inte en Qur’ân-vers i en bok. I det här fallet är det tillåtet att vidröra boken utan tvagning och vid behov ta med den till WC.

Fråga: Qur’ân-tolkning då?

Svar: Qur’ân-tolkning hör som sagt till böckerna.