Uppdelad ´Aqîqah till fattiga och en fest

Fråga: Vad är domen för att dela upp en pojkes ´Aqîqah i två delar; en till de fattiga och en till en fest?

Svar: Det är tillåtet. Det är tillåtet att göra hela ´Aqîqah till en fest på samma sätt som det är tillåtet att göra hela den till de fattiga eller att fördela den.