Uppäten av rovdjur

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/478-479)

667 – Jag frågade min fader om en man som beger sig från en by till en annan och blir överfallen och uppäten av rovdjur. Följaktligen hittar de hans avbitna kroppsdelar, som ben och lår, lite här och där. Han svarade:

De ska samla hans kroppsdelar, tvätta dem, balsamera dem och linda dem. Därefter ska de be begravningsbön för den döde.”

Jag sade till min fader:

Och om man lämnar liket och varken tvättar det eller ber för det?”

Han svarade:

Det måste tvättas och bes för.”