Universitetsexamen bevisar inget

Fråga: Räcker det att en person har tagit en universitetsexamen för att lära människorna religionen eller måste personen rekommenderas av de lärda?

Svar: Han måste ha kunskap. Det är inte alla som har universitetsexamen som är lärda. Han måste ha kunskap och förståelse inom Allâhs religion. Examen bevisar ingen kunskap. De okunnigaste kan få examen. Likaså kan han vara den kunnigaste människan utan att ha någon universitetsexamen. Hade Shaykh Ibn Bâz en examen? Hade Shaykh Ibn Ibrâhîm en examen? Hade Shaykh Ibn Humayd en examen? Hade de examen? Trots det hör de till den här tidens imamer. Allt handlar om människans kunskap och förståelse, inte om hennes examen och rekommendationer. De spelar ingen roll. Verkligheten visar var en person står. När en prövning äger rum klargörs den lärde från den som låtsas vara lärd samt den okunnige.