Universitetsexamen är en rekommendation

Fråga: När vissa studenter återvänder till sina hemländer för att lära människorna deras religion och trosläran bes de om en rekommendation från en av Salafîyyûns lärda. Är det ett krav att få den här rekommendationen för att undervisa människorna då det kan vara svårt att få den?

Svar: Om han har tagit universitetsexamen vid det islamiska universitet [i al-Madînah], Imâm Muhammad bin Su´ûd-universitetet eller Umm-ul-Qurâ-universitetet så anses det vara en rekommendation. Det är hans rekommendation. En individuell rekommendation behövs endast om han saknar en universitetsexamen. I så fall behöver han en rekommendation från de lärda.