Universell vilja bakom människans förståelse inom religionen

al-Bukhârî sade:

71 – Sa´îd bin ´Ufayr berättade för oss: Ibn Wahb berättade för oss, från Yûnus, från Ibn Shihâb som berättade att Humayd bin ´Abdir-Rahmân sade: Jag hörde Mu´âwiyah predika och säga: Jag hörde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Den som Allâh vill väl låter Han honom förstå religionen. Jag är inget annat än en fördelare medan Allâh ger. Det här samfundet kommer alltid att hålla fast vid Allâhs befallning och det skadas inte av dem som opponerar sig dem till dess att Allâhs befallning kommer.”

Hadîthen bekräftar Allâhs vilja. Allâhs (´azza wa djall) vilja består av två typer:

1 – Universell.

2 – Sharî´ah-baserad.

Viljan i hadîthen är universell. Det vill säga att den Allâh vill väl låter Han honom förstå Allâhs religion.