Unike al-Albânî

´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

Fath-ur-Rahîm al-Wadûd, sid. 272-273

Fråga: Vad anser ni om den som beskyller Imâm al-Albânî (rahimahullâh) för att vara Murdj’î då varken Shaykh Ibn Bâz eller Shaykh Ibn ´Uthaymîn sade något sådant om honom? De tvärtom talade bara väl om honom. Vad säger ni om det?

Svar: Den som anklagar al-Albânî (rahimahullâh) för det har behandlat honom orättvist. I sjuttio år var al-Albânî (rahimahullâh) sysselsatt med att tjäna Sunnah. Han står för berömvärda verk som knappt någon annan har åstadkommit. Om du granskar tidigare och senare lärde finner du ingen ha tjänat Sunnah som han.

Den som anklagar al-Albânî (rahimahullâh) för det har som sagt behandlat honom orättvist och kommer att få sin avlöning. al-Albânî (rahimahullâh) sade att tron stiger och sjunker och inkluderade handlingar till tron. Visserligen sade han att den som inte ber utav lathet inte är otrogen, men det gjorde även andra imamer. Den som säger att han var Murdji’î har behandlat honom orättvist och al-Albânî kommer att tvista med honom om detta hos sin Herre. Jag har läst vad flera har skrivit, men tycker inte att deras slutsats fordrar att han ska beskyllas för det. Satan vill bara splittra Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. Förmodligen är djävlarnas bröder Hizbiyyûn och deras sympatisörer delaktiga i detta.