Unik ondska i islams historia

Att förstöra länder, terrorisera tryggade människor, ödelägga egendomar och spränga bostäder och de boende hör till den värsta sortens förtryck och orätt på jorden. Aldrig någonsin har det islamiska samfundet bemött angripande hädare i krig på liknande sätt. I islam har Allâh förbjudit att kvinnor, barn, gamlingar och dyrkare i helgedomar dödas; bara de krigande får neutraliseras. Och då talar jag om krig. Vad ska då sägas om dessa människor som gör dessa motbjudande brott?

Vad beträffar al-Qâ´idah och andra, så ska alla som sympatiserar med dem veta att det nätverket är ont, nedrigt och underkastat Satan. I alla dessa frågor är det obligatoriskt att referera till de lärde med djupt rotad kunskap och förståelse inom religionen.