Unik bok om besök hos profetens grav

47 – ´Abdullâh bin ´Umar berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Att vallfärda och besöka min grav efter min död är som att besöka mig när jag lever.”

Påhittad.

Det finns andra hadîther om besök hos profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav. as-Subkî har citerat dem allesammans i boken ”ash-Shifâ’” och allesammans är klena. Vissa är klenare än andra. Den ovanstående hadîthen är faktiskt den bästa av dem alla, sade Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh). Hâfidh Ibn ´Abdil-Hâdî tog sig an uppgiften att klarlägga sakfrågan ingående i boken ”as-Sârim al-Munkî fîr-Radd ´alâ as-Subkî” som för övrigt är en unik bok i ämnet som du inte finner någon annanstans.