Ungefärlig återberättelse av egenskapsrelaterade hadîther

Fråga: Vad är domen för att återberätta egenskapsrelaterade hadîther ungefärligt?

Svar: Jag befarar att den som gör det tillhör förnekarna varför han återberättar den enligt sin dogm. Låt säga att han återberättar hadîthen om Allâhs nedstigning till den nedersta himlen:

”Varje natt stiger vår Herre (tabârak wa ta´âlâ) ned till den nedersta himlen och säger fram till gryningen: ”Finns det någon som frågar så att Jag må ge honom? Finns det någon som ber om förlåtelse så att Jag må förlåta honom?”1

Följaktligen återberättar han den ungefärligt och tror att den åsyftar änglarnas nedstigning. Alltså återberättar han hadîthen ungefärligt utifrån det han tror utgör dess betydelse varpå en stor villfarelse uppstår.

Ahl-ul-Bid´a får inte återberätta egenskapsrelaterade relaterade hadîther ungefärligt. Ty måhända återberättar de den ungefärligt utifrån sin innovativa dogm och förvränger både dess formulering och innebörd.

1Ahmad (4/81), Ibn Abî ´Âsim (507), ad-Dârimî (1488) och Ibn Khuzaymah, sid. 133. Autentisk berättarkedja enligt al-Albânî.