Ungdomen skall gå till studierna

Studenten skall se till att tillbringa sin ungdom och sin ålder i studier. Han skall inte luras av att skjuta upp på dem. Varje stund som försvinner av livet är oersättlig. Studenten skall skära alla band som hindrar honom från att studera på bästa möjliga sätt. Han skall lägga ned mycket möda och vara mycket seriös med studierna. Alla hinder är som rövare på vägen. Därför rekommenderade Salaf att studenten lämnar sin familj och hemstad. När tankarna är spridda klarar de inte av att begripa realian och det precisa. Därför sägs det:

”Kunskapen kommer inte att ge dig en del av sig förrän du ger hela dig till den.”

al-Khatîb al-Baghdâdî rapporterade i sin ”al-Djâmi´” att vissa lärda hade sagt:

”Den här kunskapen kommer inte att uppnås förrän man stänger igen sin butik, förstör sin trädgård, lämnar sina bröder och inte ber begravningsbönen för den närmste anhörige.”

Även om det är en överdrift ligger poängen i att studierna kräver att hjärtat och tankarna är samlade. Det fanns en lärare som befallde sin elev det som al-Khatîb nämnde. Det slutade med att han sade till honom:

”Färga dina kläder så slipper du tänka på att tvätta dem.”

Det sägs att ash-Shâfi´î sade:

”Om jag hade fått i uppdrag att köpa en lök skulle jag inte förstå någon fråga.”