Ungdomars tjafs på sociala medier

En av Satans konspirationer mot människan är att han sysselsätter henne med prat och skvaller. Han får människorna att prata mot varandra så att de kan sysselsätta sig med varandra. Det händer mycket idag, tänk på det. Speciellt bland ungdomarna, framför allt efter att Twitter och dylikt har dykt upp. De är bara intresserade av att tala om folk. En prisar medan en annan fördömer. En avvisar medan en annan försvarar. All denna sysselsättning är från Satan.

Människan måste vara måttlig i sitt tal, ty hon ansvarar för det. Människor har sin helgd. Vetenskapliga åsikter och föreskrivna domar har sin helgd. De får inte försummas och missbrukas med prat och domar utan kunskap. Studenterna måste höja sig över dessa sakfrågor. De skall ha de lärdas och studenternas karaktärer. Numera är de sysselsatta med skvaller sinsemellan. Den ene hyllas medan den andre fördöms. De varnar andra för att sitta på vissa individers lektioner och så vidare. De har blivit till två motsatser. Det är obligatoriskt att vara måttlig i dessa frågor och avstå från skvaller och provokation. Allt det är från Satan.