Ungdomars felaktiga metod

Fråga: Vissa ungdomar tycker om kallet men tillämpar ett felaktigt tillvägagångssätt. De vill inte vara hårda för att kunna attrahera folk. Följaktligen låter de människorna besitta sina fel som kan vara såväl dogmatiska som praktiska och syndiga. Vad säger ni om det?

Svar: Vad är din agenda om du inte fördömer dem och försöker tillfredsställa dem? Har du glömt profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Den av er som ser något orätt skall ändra på det med handen. Klarar han inte av det, gör han det med munnen. Klarar han inte av det, gör han det med hjärtat och det är det svagaste av tron.”1

Du lever här i säkerhet. Du är aldrig oförmögen att be syndaren frukta Allâh och inte ha kläderna under anklarna, inte raka skägget eller inte svära vid någon annan än Allâh. Att vilja behaga människorna genom att inte förbjuda det orätta och påbjuda det rätta är fel och otillåtet. Det är inte så du erhåller folks kärlek. Det gör du genom att behandla dem väl, tala fint till dem, inte vara våldsam och göra bra ifrån dig – så vinner du deras kärlek. Att låta folk synda och inte befalla dem plikter bara för att behaga dem är Satans försköning och en otillåten handling.

1Ahmad (3/10) och Muslim (49).