Ungdomarnas prövning

Fråga: Vissa ungdomar gör Takfîr på alla meningsmotståndare. Vad säger ni om det?

Svar: Det är, som den ädle Shaykh Ibn ´Uthaymîn sade, ungdomarnas prövning. Ungdomarna har prövats med att jäkta till att beskylla andra för otro, innovation och villfarelse och spekulera i folks heder. Det verkar som att de bara anser det vara förbjudet att baktala, skvallra, förtala och skämta om sina egna trosfränder. Alla andra får man beskylla för otro, för att inte tala om för allting annat. Helt klart är fenomenet en prövning som de lärde måste behandla. Behandlingen är undervisning som utrotar okunskap och påverkan av utländska tankesätt. Våra ungdomar ska veta att de är avundade:

”Alla begåvade är avundade.”1

Ni har något andra inte har. Er dogm är sund, ni lever i trygghet och säkerhet och stabilitet. Ni har en bra kontakt med era makthavare. Er skolgång är gratis och er vård och allting annat är underlättat. Dessa privilegier är ni ensamma om varvid andra avundas er och orsakar inbördes osämja. Akta er för denna prövning, Takfîr är ingen liten sak.

De lärde gjorde inte Takfîr på Mu´tazilah som dementerade alla Allâhs egenskaper, till skillnad från Djahmiyyah. Anledningen är att de samtidigt bekräftade Hans namn. I och med att de bekräftade namnen så fordrade det att de även bekräftade egenskaperna. Således var de rädda för att göra Takfîr på dem. Att du ska göra Takfîr på alla som inte är dina trosfränder är inte alls klokt, än mindre religiöst. Det är alltså till och med fördömt intellektuellt sett.

1at-Tabarânî i ”al-Awsat” (2455). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (943).