Ungdomarnas onödiga fråga

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh al-Arba´în an-Nawawiyyah, sid. 337

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den av er som ser något dåligt skall ändra det med handen. Om han inte klarar av det, får han göra det med tungan. Om han inte klarar av det, får han göra det med hjärtat – och det hör till den svagaste tron.”1

Tron består av handling och avsikt eftersom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) delade upp tron i dessa tre nivåer. Ändring med hand är handling, ändring med tunga är handling och ändring med hjärta är avsikt. Alltså består tron av alla sorters handlingar och inte bara av dogmen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Tron består av drygt sjuttio nivåer. Dess högsta är orden ”Det finns ingen sann gud utom Allâh” och dess lägsta är bortröjning av något skadligt från vägen. Blygheten är också en nivå av tron.”2

Orden ”Det finns ingen sann gud utom Allâh” är tungans tal. Bortröjning av skadligheter från vägen är kroppsdelarnas handling. Blyghet är hjärtats handling.

Därtill finns det inga behov av spekulationer i sådant som numera har blivit ett samtalsämne bland ungdomar och studenter: Utgör handlingar ett villkor för fullkomlig tro eller för befintlig tro? Följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) var ädlare, kunnigare och ivrigare än du och de ställde inte den frågan till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Med andra ord kan du också vara utan den frågan.

1Muslim (78).

2al-Bukhârî (9) och Muslim (35).