Ungdomarnas missuppfattning om Fiqh-ul-Wâqi´

al-Bukhârî sade:

71 – Sa´îd bin ´Ufayr berättade för oss: Ibn Wahb berättade för oss, från Yûnus, från Ibn Shihâb som berättade att Humayd bin ´Abdir-Rahmân sade: Jag hörde Mu´âwiyah predika och säga: Jag hörde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Den som Allâh vill väl låter Han honom förstå religionen. Jag är inget annat än en fördelare medan Allâh ger. Det här samfundet kommer alltid att hålla fast vid Allâhs befallning och det skadas inte av dem som opponerar sig dem till dess att Allâhs befallning kommer.”

Hadîthen uppmanar till förståelse inom religionen över lag, oavsett om den kallas för ”Fiqh” i terminologin eller om det är en allmännare benämning än så. Från det förstår man att förståelse inom religionen är bättre än förståelse inom de nutida frågorna – Fiqh-ul-Wâqi´ – tvärtemot vissa ungdomars uppfattning som har fått för sig att förståelsen inom de nutida frågorna är viktigare än förståelsen inom religionen. Det stämmer emellertid inte. Förståelse inom religionen är viktigare. Det är den som människan är ålagd att fokusera sig på. Förståelse inom de nutida frågorna och människornas tillstånd är endast ett verktyg för att veta vilka domar som skall tillämpas på dem. Den förståelsen är alltså inget mål. Det är förståelsen om religionen som är ett mål. Vad har vi för nytta av att förstå de nutida frågorna om vi inte förstår något av vår religion? Likaså fordrar förståelsen inom de nutida frågorna att de distraherar människan från något som är viktigare än så. När hon sysselsätter sig med att veta vad som händer i öster och väster glömmer hon bort kunskapen som är viktigare än denna.