Ungdomarnas bästa fritidsgård

Fråga: För tillfället har våra ungdomar ingen plats som de kan samlas på. Varför kan det inte finnas kända platser som ungdomarna kan gå till för att dra nytta av sin tid och ledas till det som gagnar deras religion och världsliga liv? Detta är vissa människors argument. Hur råder ni dem?

Svar: Vi har – och lov och pris tillkommer Allâh – moskéer och moskéer i vilka fredagsbönen hålls i alla kvarter. De är luftkonditionerade och mattlagda. De har Masâhif och viloplatser. Varför samlas de inte i moskéerna för att läsa Qur’ânen och besöker biblioteken? Däri finns nyttiga böcker inom de religionsrelaterade kunskaperna som de kan läsa. Det finns som sagt bibliotek och moskéer. Den som vill uppnå gott har möjlighet till det.