Ungdomarna skall ställa sina frågor till de stora lärda

Fråga: Brukade Salaf anse att de inte var i behov av de lärda med djupt rotad kunskap och i stället ställa frågor till folk som inte var lika kunniga och gamla?

Svar: Det hör till Domedagens tecken att kunskapen tas från de små. Det vill säga att människorna vänder de stora lärda ryggen för att ta kunskap från de unga. Det hör till till Domedagens tecken och frågeställarnas okunnighet. Jag råder våra bröder att ställa sina frågor till de stora lärda som är kända för trovärdighet, uppriktighet och kärlek till Allâhs sanna religion.